PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI USŁUG SERWISOWYCH dla Konsumenta, dalej zwane PWRUS-K:

UWAGA! Urządzenie przed wysłaniem do naprawy powinno być wyczyszczone zgodnie z instrukcją obsługi oraz poniższymi filmami instruktażowymi. W przypadku wysyłki sprzętu niewyczyszczonego, osoba zlecająca obciążona będzie kosztem czyszczenia w wysokości 149 zł z VAT (dotyczy tak napraw gwarancyjnych, jak i odpłatnych).

Poniżej linki do filmów z instruktażem prawidłowej konserwacji robotów sprzątających marek ILIFE, ZACO i PURON:
PURON PR10
ILIFE V7s Plus
ILIFE A8
ILIFE A9s/ZACO A9s/ZACO A9s PRO
ILIFE V8s
ILIFE A4s/ZACO A4s
ILIFE V5s Pro

Tutaj natomiast znajdą Państwo podpowiedzi sposobów usunięcia niektórych drobnych usterek w warunkach domowych: ILIFE / ZACO Najczęściej zadawane pytania

1. Osoba zlecająca naprawę, podpisana poniżej, oświadcza, że jest osobą upoważnioną do przesłania niniejszego zlecenia oraz akceptacji PWRUS-K.
2. Osoba zlecająca naprawę podaje w formularzu informacje o urządzeniu (w tym data zakupu oraz numer seryjny).
3. Pracownik serwisu kontaktuje się ze zlecającym informując o tym, czy urządzenie pochodzi z dystrybucji firmy Polor, autoryzowanego dystrybutora na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Jeśli tak – oferowana jest naprawa, w tym naprawa gwarancyjna. Jeśli nie, rekomendujemy kontakt z Państwa sprzedawcą, w celu uzgodnienia z nim procesu naprawy w ramach gwarancji lub ustawy konsumenckiej.
W przypadkach zlecenia nam naprawy odpłatnej, koszt usługi obejmuje: pracę technika serwisu (cena roboczogodziny 149 zł, zawiera podatek VAT) oraz koszt części zamiennych.
4. Serwis świadczony jest w systemie "door-to-door" za pośrednictwem firmy kurierskiej Fedex, odbiór urządzenia na serwis w przypadku napraw gwarancyjnych jest bezpłatny, niemniej

wymagamy dołączenia do wysyłanego urządzenia dowodu jego zakupu.

W przypadku napraw odpłatnych (pozagwarancyjnych i pogwarancyjnych), łączny koszt odbioru i wysyłki urządzenia wynosi 30 zł (zawiera podatek VAT, doliczane do kosztów naprawy, płatne u kuriera przy odbiorze urządzenia z naprawy).
Sprzęt kurierowi powinien być przekazany w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniami (w przypadku robotów są to dwa kartony - ten, w którym ma znajdować się urządzenie oraz zewnętrzny wysyłkowy). Przy braku takiego opakowania, urządzenie powinno być bardzo starannie zapakowane, tj. owinięte folią bąbelkową lub papierem, folią stretch, zamknięte w opakowaniu z grubego kartonu. Dodatkowo (w przypadku wysyłki robota), przed spakowaniem urządzenia prosimy pamiętać o opróżnieniu pojemnika na zanieczyszczenia oraz pojemnika na wodę. Pozostałości w zbiorniku mogą dodatkowo uszkodzić robot podczas transportu.
5. W przypadku odmowy naprawy odpłatnej, koszt diagnostyki nie jest naliczany. Należy tylko u kuriera uiścić opłatę za przesyłkę w obie strony (30 zł z VAT).
6. Gwarancja nie obejmuje wymiany elementów ulegających naturalnemu zużyciu w trakcie normalnej eksploatacji (węże, szczotki węglowe w silniku, łożyska, turbiny, uszczelki, szczotki, filtry, koła jezdne, akcesoria).
7. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadkach udokumentowanego stwierdzenia:
- użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi i/lub z przeznaczeniem
- wprowadzenia modyfikacji urządzenia
- stosowania osprzętu innych marek i/lub producentów bez zgody POLOR Sp. z o. o.
- zatarcia lub zniszczenia numerów fabrycznych
- przechowywania, transportowania i konserwowania urządzenia niezgodnie z wymaganiami producenta
- zalania podzespołów urządzenia wodą lub środkami chemicznymi
- zastosowania nieodpowiednich środków chemicznych do roztworu roboczego (dotyczy odkurzaczy do pracy na mokro)
8. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.
9. Zaakceptowanie PWRUS-K jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz politykę prywatności na potrzeby współpracy firmy Polor Sp. z o.o. z klientem zgłaszającym serwis.
10. Powyższy formularz jest szyfrowany za pomocą protokołu SSL.


Polityka prywatności Polor