PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI USŁUG SERWISOWYCH dla Konsumenta, dalej zwane PWRUS-K:

1. Osoba zlecająca naprawę, podpisana poniżej, oświadcza, że jest osobą upoważnioną do przesłania niniejszego zlecenia oraz akceptacji PWRUS-K.
2. Osoba zlecająca naprawę podaje w formularzu informacje o urządzeniu (w tym data zakupu oraz numer seryjny).
3. Pracownik serwisu kontaktuje się ze zlecającym informując o tym, czy urządzenie pochodzi z dystrybucji firmy Polor. Jeśli tak – oferowana jest naprawa gwarancyjna. Jeśli nie, rekomendujemy kontakt ze sprzedawcą, w celu uzgodnienia procesu naprawy w ramach gwarancji lub ustawy konsumenckiej.
W przypadkach zlecenia naprawy odpłatnej koszt usługi obejmuje: pracę serwisanta (1 roboczogodzina wynosi 79 zł brutto) oraz koszt części zamiennych.
4. Serwis świadczony jest w systemie "door-to-door" za pośrednictwem firmy kurierskiej Fedex, odbiór urządzenia na serwis w przypadku napraw gwarancyjnych jest bezpłatny.
W przypadku napraw odpłatnych (pogwarancyjnych) koszt odbioru i wysyłki urządzenia (łącznie) wynosi 30 zł brutto (doliczane do kosztów naprawy, płatne przy odbiorze urządzenia z naprawy u kuriera).
Sprzęt kurierowi powinien być przekazany w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniami (w przypadku robotów są to dwa kartony - ten, w którym znajdować ma się urządzenie oraz zewnętrzny wysyłkowy). W przypadku braku takiego opakowania urządzenie powinno być bardzo starannie zapakowane, tj. owinięte folią bąbelkową lub gazetami, folią stretch, zamknięte w grubym, kartonowym kartonie. Dodatkowo (w przypadku wysyłki robota), przed spakowaniem urządzenia, proszę pamiętać o opróżnieniu pojemnika na zanieczyszczenia oraz pojemnika na wodę.
Znajdujący się brud w zbiorniku może dodatkowo uszkodzić robota podczas transportu.
5. W przypadku odmowy naprawy odpłatnej, koszt diagnostyki nie jest naliczany. Należy uiścić tylko opłatę za przesyłkę w obie strony (30 zł brutto).
6. Gwarancja nie obejmuje wymiany elementów ulegających naturalnemu zużyciu w trakcie normalnej eksploatacji (węże, szczotki węglowe w silniku, łożyska, turbiny, uszczelki, szczotki, filtry, koła jezdne, akcesoria).
7. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadkach udokumentowanego stwierdzenia:
- użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi i/lub z przeznaczeniem
- wprowadzenia modyfikacji urządzenia
- stosowania osprzętu innych marek i/lub producentów bez zgody POLOR Sp. z o. o.
- zatarcia lub zniszczenia numerów fabrycznych
- przechowywania, transportowania i konserwowania urządzenia niezgodnie z wymaganiami producenta
- zalania podzespołów urządzenia wodą lub środkami chemicznymi
- zastosowania nieodpowiednich środków chemicznych do roztworu roboczego (dotyczy odkurzaczy do pracy na mokro)
8. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.
9. Zaakceptowanie PWRUS-K jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz politykę prywatności na potrzeby współpracy firmy Polor Sp. z o.o. z klientem zgłaszającym serwis.
10. Powyższy formularz jest szyfrowany za pomocą protokołu SSL.


Polityka prywatności Polor