PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI USŁUG SERWISOWYCH dla Konsumenta, dalej zwane PWRUS-K:
1. Osoba zlecająca naprawę, podpisana poniżej oświadcza, że jest osobą upoważnioną do przesłania niniejszego zlecenia oraz akceptacji PWRUS-K.
2. Stawka cenowa roboczogodziny w przypadku naprawy odpłatnej: 49zł brutto - liczone za każdą rozpoczętą godzinę.
3. Serwis świadczony jest w systemie "door-to-door" za pośrednictwem firmy kurierskiej Fedex, odbiór urządzenia na serwis jest bezpłatny, płatność za odesłanie urządzenia uzależnione jest od wyniku ekspertyzy i decyzji w sprawie uznania reklamacji. W przypadku naprawy gwarancyjnej odesłanie jest bezpłatne, w przypadku naprawy płatnej koszt odesłania to: 15zł brutto.
4. Gwarancja nie obejmuje wymiany elementów ulegających naturalnemu zużyciu w trakcie normalnej eksploatacji (węże, szczotki węglowe w silniku, łożyska, turbiny, uszczelki, szczotki, filtry, koła jezdne, akcesoria).
5. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadkach udokumentowanego stwierdzenia:
- użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi i/lub z przeznaczeniem
- wprowadzenia modyfikacji urządzenia
- stosowania osprzętu innych marek i/lub producentów bez zgody POLOR Sp. z o. o.
- zatarcia lub zniszczenia numerów fabrycznych
- przechowywania, transportowania i konserwowania urządzenia niezgodnie z wymaganiami producenta
- zalania podzespołów urządzenia wodą lub środkami chemicznymi
- zastosowania nieodpowiednich środków chemicznych do roztworu roboczego (dotyczy odkurzaczy do pracy na mokro)
6. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają uszkodzenia mechaniczne.
7. Zaakceptowanie PWRUS-K jest tożsame z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby współpracy firmy Polor Sp. z o.o. z klientem zgłaszającym serwis.
8. Powyższy formularz jest szyfrowany za pomocą protokołu SSL.